دستگاه بارکدخوان DATALOGIC QuickScan Lite QW2420 بدون پایه